CricketArchive

Afghanistan Players (K)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kabeer Ishaqza (Boost Region)
Kabir Ahmed (Nooristan)
Kabir Alikhail (Mis Ainak Region, Paktia)
Kabir Ishaqzai (Urzgan)
Kaif Sadiqi
Kakail Nuristani (Aptech Cricket Club)
Kalim Achakzai (Nimroz)
Kalimullah (Kandahar Under-17s)
Kamal Safi (Afghanistan Parliament XI)
Kamil (Balkh)
Kamran (Amo Region)
Kamran Hotak (Band-e-Amir Region)
Kamran Hotak (Maidan Wardak)
Kamran Rahman (Kunar)
Kareemullah (Herat Under-16s)
Karim Janat (Afghanistan, Band-e-Amir Region, Kabul Eagles, Kabul Region, Kandahar Kings, Speen Ghar Region)
Karim Sadiq (Afghanistan, Boost Region, Kabul Eagles, Kandahar Kings)
Karim Sadiq†(Afghanistan)
Karimullah (Paktia Under-17s)
Kashmir Khan (Kabul, Kabul Region)
Kashmir Momand (Bamyan)
Keramatullah (Paktika Under-16s)
Khadim (Shaheen Cricket Club)
Khaibar Omar (Boost Region, Kabul Eagles, Kabul Region, Speen Ghar Region)
Khairullah (Zabul Under-17s)
Khairullah (Amo Region)
Khairullah (Faryab)
Khairullah Sartoor (Speen Ghar Region)
Khalid Atrafi (Afghan Rangers Cricket Club)
Khalid Hussain (Afghanistan Under-15s, Afghanistan Under-19s)
Khalid Hussaini (Kapisa)
Khalid Javed (Helmand Under-17s)
Khalid Khan (Amo Region Under-16s, Baghlan Under-16s)
Khalid Mojadadi (Parwan)
Khalid Nuristani (Aptech Cricket Club)
Khalid Zahedi (Amo Region, Band-e-Amir Region, Logar)
Khalil (Logar)
Khalil Ahmed (Khost)
Khalil Gurbaz (Khost, Mis Ainak Region)
Khaliq Dad (Afghanistan)
Khaliqdad Noori (Afghan Rangers Cricket Club)
I Khan (Afghan Yaar Public High School, Kabul)
Khan Bahadur (Badghes)
Khan Malok (Kochian)
Khan Mohammad (Afghanistan)
Khan Mohammad (umpire, referee)
Khan Wali (Logar)
Khan Zaib (Kapisa Under-16s)
Khatir Ur Rahman (Kochian)
Khawrin (Kabul Cricket Club)
Khayal Mohammad (Kapisa Under-16s)
Khayal Mohammad (Baghlan Under-16s)
Khayesta (Takhar Under-16s)
Khushal Rasooli (Kandahar)
Khwaja Seyar (Panjshir)
Khwaja Seyar (Peace Cricket Club)
Khyal Mohammad (Kandahar)
Khyber (Afghanistan Under-17s, Nangarhar Under-16s, Speen Ghar Region Under-16s)

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2020 CricketArchive