CricketArchive

Players who have played for Youth Service Centre Under-19s

Abhishek Singh 2010/11
N Amin 2013/14
Avinash Singh 2010/11
J Bakholiya 2010/11
A Bhika 2011/12
M Bind 2011/12-2013/14
M Binn 2012/13
P Chand 2012/13
W Chhabu 2010/11
S Chudasama 2010/11
SH Chudasama 2011/12-2013/14
R Dalwadi 2010/11-2011/12
N Dandekar 2013/14
G Dave 2011/12
S Dhananjay Singh 2014/15
H Galimate 2014/15
HH Ghalimatte 2014/15
VI Ghanchi 2010/11-2013/14
L Gundawala 2010/11
N Israni 2011/12-2013/14
L Joshi 2010/11-2011/12
B Kahar 2012/13-2013/14
V Kahar 2013/14
SS Khachar 2012/13
PS Kohli 2013/14-2014/15
N Lala 2010/11
A Mahale 2013/14
DN Malhotra 2014/15
LI Meriwala 2010/11
VM Pamnani 2013/14-2014/15
H Panchal 2013/14
N Pancholi 2014/15
JY Pandya 2011/12-2012/13
D Parmar 2010/11
AV Patel 2014/15
B Patel 2010/11
G Patel 2010/11-2012/13
JR Patel 2010/11-2011/12
MK Patel 2011/12-2014/15
Z Patel 2011/12
FA Pathan 2013/14-2014/15
I Pathan 2013/14
NG Patni 2012/13-2014/15
V Pradhan 2012/13
K Prajapati 2012/13
MS Prajapati 2013/14
AA Prasad 2014/15
HB Punde 2013/14-2014/15
J Rakolia 2010/11
S Rana 2011/12-2013/14
CJ Rathi 2012/13
A Rathod 2010/11
S Safa 2013/14
S Sapa 2013/14
FS Shaikh 2013/14-2014/15
JY Shaikh 2011/12-2012/13
K Sharma 2013/14
N Sharma 2013/14
SS Sharma 2014/15
S Sheikh 2012/13
A Shinde 2010/11-2012/13
A Shivare 2011/12
SI Sopariya 2011/12
AB Surve 2013/14
D Thakor 2011/12-2012/13
P Thakor 2010/11
R Thakor 2010/11
D Thakur 2012/13-2013/14
R Thakur 2012/13
S Vankar 2012/13
S Vankar 2011/12
HB Vasava 2010/11
S Vishwakarma 2011/12
V Vyas 2013/14
S Wankar 2011/12
PD Yadav 2013/14

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive