CricketArchive

Players who have played for Uttar Pradesh Under-19s Women

G Agarwal 2008/09-2012/13
Alka Singh 2012/13
Alka Singh 2008/09-2011/12
Anjali Singh 2015/16-2018/19
Arju Singh 2014/15-2015/16
SK Baghel 2013/14
PK Bharti 2017/18-2018/19
AV Chaudhary 2011/12-2012/13
S Chauhan 2014/15
Chhaya Singh 2010/11-2012/13
NH Choudhary 2007/08-2009/10
Deepali Singh 2008/09-2012/13
AS Devi 2018/19
SK Devi 2014/15-2018/19
Ekta Singh 2012/13-2017/18
Garima Singh 2007/08
NN Gaur 2015/16-2018/19
PP Gihar 2017/18
SR Giri 2017/18-2018/19
Hina Khan 2007/08
KS Hora 2008/09-2011/12
RS Jindal 2009/10-2011/12
TR Kala 2013/14-2017/18
A Kalkhanday 2011/12
RO Kamlesh 2018/19
RA Kanojiya 2013/14-2016/17
VI Kar 2017/18-2018/19
Kashish Singh 2018/19
SR Kaushik 2008/09-2013/14
NN Khan 2018/19
Kshama Singh 2015/16-2017/18
NV Mala 2017/18
MS Malik 2016/17-2018/19
Meghna Singh 2010/11-2012/13
VR Mishra 2010/11-2011/12
Mradulata Singh 2007/08
F Naz 2018/19
Neelam Singh 2012/13
Neetu Singh 2009/10
J Pandey 2016/17-2018/19
SS Pandey 2007/08-2010/11
SS Pandey 2012/13-2013/14
M Patel 2008/09-2009/10
N Pharasi 2007/08-2008/09
AR Prajapati 2014/15-2015/16
Pratibha Singh 2013/14
H Rais 2014/15-2018/19
BA Rathaur 2015/16-2016/17
SS Sahu 2007/08-2011/12
Saumya Singh 2012/13-2014/15
AK Sharma 2010/11-2014/15
D Sharma 2007/08-2009/10
DB Sharma 2010/11-2015/16
KG Sharma 2011/12-2012/13
KS Sharma 2015/16
SA Sharma 2012/13
Shashi Singh 2013/14
Shivangiraj Singh 2007/08-2010/11
SA Shukla 2018/19
AS Srivastava 2018/19
S Srivastava 2007/08
Swati Singh 2007/08
KG Tamta 2013/14-2015/16
Tapasya Singh 2011/12
SA Thapliyal 2011/12-2013/14
A Tiwari 2016/17
DS Tiwari 2013/14-2014/15
K Tiwari 2012/13
B Tomar 2007/08-2010/11
VA Tyagi 2008/09
SM Verma 2013/14-2015/16
G Yadav 2015/16
Poonam Yadav 2007/08-2009/10
Premlata Yadav 2007/08-2009/10
RS Yadav 2017/18-2018/19
SM Yadav 2018/19

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2021 CricketArchive