CricketArchive

Players who have played for Jharkhand Under-22s

VR Aaron 2010/11
Amit Kumar Singh 2004/05
Anitesh Kumar 2004/05-2006/07
S Ansari 2006/07-2008/09
Anupam Kumar 2004/05
Ashish Kumar 2008/09-2010/11
Ashwini Kumar 2011/12
T Aziz 2007/08
P Bhima Rao 2011/12
Bimlesh Kumar 2007/08-2008/09
B Chakraborty 2005/06
DS Chakraborty 2005/06-2006/07
R Chakraborty 2006/07-2007/08
Chandan Singh 2009/10-2011/12
AS Chatterjee 2011/12
B Chowdhary 2005/06
DP Das 2009/10
K Deobrat 2010/11
Dilip Singh 2006/07
RD Dubey 2007/08-2009/10
AK Dwivedy 2008/09-2010/11
A Fahad 2009/10-2011/12
SP Gautam 2006/07-2010/11
SJ Ghosh 2004/05-2005/06
M Goel 2004/05
Kamal K Gope 2010/11-2011/12
SR Gupta 2011/12
SS Gupta 2005/06
Gurjeet Singh 2010/11
Himanshu Singh 2006/07
Indrajit Kumar 2008/09-2009/10
Jagjeet Singh 2008/09-2010/11
Jaskaran Singh 2010/11-2011/12
RU Jha 2004/05
Junaid Ali 2005/06-2006/07
MS Kalsi 2011/12
Kaushik Raj Singh 2006/07
Keshav Kumar 2004/05-2010/11
DR Khan 2008/09
AA Khare 2010/11-2011/12
Kundan Kumar 2004/05-2005/06
VK Majumdar 2008/09
Manjeet Kumar 2010/11
Manjeet Singh 2007/08
Manoj Kumar Singh 2005/06-2006/07
Manoj Singh 2004/05-2005/06
A Mishra 2008/09-2009/10
A Mishra 2006/07-2008/09
BY Mishra 2008/09
RC Mishra 2009/10-2011/12
VP Mishra 2009/10
AK Moitra 2006/07-2009/10
SS Moitra 2006/07-2007/08
Mridul Kumar 2007/08
MT Mukherjee 2011/12
PR Munda 2011/12
S Nadeem 2004/05-2010/11
RK Nemat 2006/07-2008/09
Nikhil Singh 2010/11
Nishant Kumar 2008/09-2010/11
Nishant Kumar 2007/08
Pappu Singh 2010/11
NJ Prakash 2004/05-2005/06
SC Prasad 2009/10
Pratham Singh 2011/12
AS Priyankar 2004/05-2005/06
SS Quadri 2008/09-2009/10
PA Rahul 2009/10-2011/12
Rahul Kumar 2005/06
RM Raj 2011/12
A Ranjan 2004/05-2006/07
Ravish Kumar 2004/05-2005/06
Rohit Singh 2006/07-2007/08
Roshan Kumar 2005/06
SR Roy 2004/05-2006/07
SS Roy 2006/07
Santosh Lal 2004/05
PN Seet 2010/11-2011/12
BR Sharma 2010/11
A Shatru 2011/12
Shravan Kumar 2009/10
RA Shukla 2010/11-2011/12
Sikandar Heyat 2007/08-2009/10
SB Singh 2007/08
AA Sinha 2010/11-2011/12
N Sinha 2007/08-2009/10
Surendra Singh 2004/05
Saurabh S Tiwary 2009/10-2010/11
AR Verma 2010/11
S Vig 2004/05
Vishal Singh 2011/12
AP Yadav 2010/11-2011/12
AR Yadav 2007/08
RK Yadav 2004/05
SK Yadav 2008/09-2009/10
VK Yadav 2008/09

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive