CricketArchive

Players who have played for ACME Laboratories Limited

Abu Nayeem 1993/94
Akram Khan 1993/94
Al Sahariar 1994/95
Ashiqur Rahman 1993/94
Azhar Hossain 1994/95
Babu 1993/94
Badsha 1993/94
Dodul 1993/94
Gazi Ashraf 1993/94-1994/95
Golam Faruq 1994/95
Harunur Rashid 1993/94-1994/95
Jahangir Shah 1993/94-1994/95
Jewel Hossain 1994/95
Khairuzzaman 1994/95
Khaled Mashud 1994/95
Lipu 1993/94
Masum 1993/94
Minhajul Abedin 1993/94-1994/95
Naimur Rahman 1994/95
Niamur Rashid 1994/95
Nurul Abedin 1993/94-1994/95
Plabon 1993/94
Raju Parvez 1994/95
Ratan 1993/94
Rokon 1993/94
Sahabuddin 1993/94
Saikat 1993/94
Sajal Chowdhury 1993/94-1994/95
Sajid Hasan 1993/94-1994/95
Sarfaraz 1993/94
Shahabuddin 1994/95
Sharfuddoula 1994/95
Subir 1993/94
Zakir Hossain 1993/94-1994/95

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2023 CricketArchive