CricketArchive

Players who have played for U-Foam

M Amarnath 1972/73-1974/75
S Banerjee 1976/77
PK Belliappa 1972/73
GK Bose 1975/76-1977/78
CR Chandran 1977/78
BS Chandrasekhar 1972/73-1975/76
M Dalvi 1972/73-1976/77
S Desai 1975/76
DR Doshi 1975/76
SA Durani 1973/74-1976/77
KR Gattani 1975/76
SM Gavaskar 1972/73-1973/74
KD Ghavri 1972/73-1974/75
D Govindraj 1976/77
S Gulrez Ali 1973/74
N Hammond 1977/78
Susheel Haridas 1973/74
KS Indrajitsinhji 1972/73
ML Jaisimha 1972/73-1977/78
HK Jayantilal 1973/74
P Krishnamurthy 1975/76-1977/78
Madan Lal 1974/75
D Maheshwar Singh 1972/73-1974/75
D Meherbaba 1975/76-1977/78
R Mirza 1973/74-1974/75
R Mukherjee 1976/77
ARM Opatha 1977/78
RD Parkar 1975/76
BP Patel 1972/73-1974/75
TV Paul 1974/75
SJ Phadkar 1974/75
EAS Prasanna 1972/73-1976/77
L Rajan 1977/78
H Ramprasad 1976/77
MN Ravikumar 1976/77-1977/78
MR Sharma 1972/73
PH Sharma 1974/75
PK Shivalkar 1973/74
V Sivaramakrishnan 1976/77
TE Srinivasan 1976/77
J Tarachand 1974/75
VS Vijay Kumar 1973/74
AB Wahab 1977/78
NS Yadav 1977/78
Yashpal Sharma 1977/78

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2020 CricketArchive