CricketArchive

Players who have played for Vikram University

Anwar 1969/70
P Bhagwandas 1959/60-1961/62
Bhajan Singh 1957/58-1960/61
RB Bhatia 1961/62-1963/64
Bhatra 1965/66
Bhonsle 1959/60
S Chakravarti 1959/60
Chakravarty 1960/61
Chawda 1965/66
PV Cholkar 1967/68
HV Dalvi 1958/59-1959/60
D Das 1960/61
P Desai 1958/59-1959/60
S Dhanawade 1958/59-1959/60
S Dhanwade 1959/60-1960/61
Digvijay Singh 1963/64
V Dixit 1957/58-1969/70
Durgadas 1960/61-1961/62
Gopal Singh 1957/58
P Gupta 1971/72
Hanumant Singh 1958/59-1959/60
M Hasan 1963/64
J Jadav 1958/59
JH Jadhav 1957/58-1960/61
U Jadhav 1959/60
DR Jagtap 1957/58
Jayantilal 1961/62
Jogdan 1967/68
J Kalewar 1957/58
J Khattar 1963/64
V Kotwal 1960/61
AM Lahiri 1960/61-1961/62
Lahri 1957/58
S Lal 1957/58
SB Lohare 1958/59
Mahmood Khan 1963/64
Manzoor 1961/62
S Menon 1961/62-1963/64
TP Narayan 1969/70
P Nayudu 1957/58-1959/60
RK Nigam 1971/72
Patel 1969/70
P Pathak 1960/61
KV Pawar 1960/61-1961/62
Raj Singh 1958/59
Raman 1969/70
N Ranavat 1958/59-1961/62
NS Rawat 1963/64
Salim Khan 1961/62-1971/72
S Saxena 1963/64
MR Sharma 1959/60-1961/62
A Shukla 1957/58
P Srivastava 1971/72
Suryaveer Singh 1958/59-1959/60
BR Swami 1973/74
Udai Singh 1957/58
Umalkar 1963/64
Wahid 1965/66
Yadav 1960/61
Zutshi 1960/61

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive