CricketArchive

Players who have played for Goa Under-19s Women or for associated teams

R Abreu 2006/07
B Ankita 2011/12
ND Apurva 2011/12
K Avisha 2013/14
PA Bandekar 2006/07-2009/10
LR Bhagat 2012/13
VK Bhandari 2011/12-2014/15
PK Bharati 2011/12-2014/15
AN Cabral 2007/08
RS Chavan 2010/11-2014/15
B Chodankar 2006/07
A Chodankar 2006/07
MJ Colaco 2006/07-2012/13
JJ D'Abreo 2007/08
CN Desai 2013/14-2014/15
SV Divkar 2007/08-2014/15
CD D'Souza 2008/09-2012/13
C Faldesai 2012/13-2013/14
EB Fernandes 2011/12
A Gadekar 2006/07
PV Gadekar 2006/07-2014/15
BK Gaonkar 2009/10-2014/15
LS Gaunco 2011/12-2012/13
SS Gaunder 2011/12-2013/14
SS Gawas 2006/07-2010/11
SV Gawas 2007/08-2013/14
DM Gawde 2012/13-2014/15
P Govekar 2006/07
VK Gurav 2010/11-2014/15
AL Halarnkar 2007/08-2009/10
RS Jalmi 2009/10
P Kalpana 2012/13-2013/14
SV Kaskar 2008/09-2012/13
BB Kavlekar 2011/12-2014/15
MB Kavlekar 2007/08
NH Khot 2006/07-2008/09
PN Korgaonkar 2012/13
RR Korgaonkar 2010/11
VH Korgaonkar 2006/07-2007/08
KV Mahale 2007/08-2009/10
SS Mainkar 2007/08-2009/10
NA Malik 2009/10-2014/15
NS Manjarekar 2011/12-2012/13
PG Maulingkar 2011/12
PH More 2007/08-2010/11
B Naik 2011/12-2013/14
DU Naik 2010/11-2013/14
KP Naik 2008/09-2011/12
Saisha Naik 2013/14-2014/15
Shindiya Naik 2013/14-2014/15
Suju Naik 2013/14-2014/15
Sanjula S Naik 2010/11-2014/15
Sidhita S Naik 2010/11-2013/14
Sneha S Naik 2008/09
V Naik 2009/10
NA Nallikun 2012/13-2013/14
SS Nanodkar 2010/11
R Oshin 2011/12
SS Pandey 2007/08-2014/15
DS Parab 2006/07-2012/13
RS Parab 2006/07-2007/08
FA Pereira 2007/08-2011/12
R Pilankar 2012/13-2014/15
J Poonam 2012/13
SS Pradhan 2010/11-2012/13
PR Priolkar 2008/09-2013/14
SM Rane 2007/08-2014/15
RB Rawal 2007/08-2013/14
AD Redkar 2006/07-2008/09
SS Sabnis 2008/09
RD Sancoalkar 2010/11-2013/14
YD Sancoalkar 2011/12-2013/14
UA Sayed 2012/13-2014/15
SD Shetchavdikar 2011/12-2014/15
P Shreya 2013/14
N Sujidha 2012/13-2013/14
CN Swar 2010/11-2012/13
P Sweety 2013/14
R Sweta 2011/12-2012/13
Tarini Singh 2007/08
G Tejashwini 2013/14
SL Thapa 2009/10
B Viniya 2013/14
TR Volvoikar 2007/08-2012/13
S Yashica 2011/12-2012/13
K Yashoda 2013/14
SF Yetrekar 2007/08-2014/15

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive OraclesLATEST SCORES

We would like to thank all our contributors. Click here to see how to you can help.
Copyright © 2003-2015 CricketArchive