CricketArchive

Players who have played for Andhra Women

P Anitha 2006/07-2010/11
K Anjali Sarvani 2012/13-2017/18
N Anusha 2013/14-2017/18
Aparna 1999/00
S Ashraf 1997/98
D Bahusama 1997/98
M Bhavana 2015/16-2017/18
KVSP Chandana 2012/13
V Chandana 2010/11
G Chandra Lekha 2011/12-2017/18
G Deepa 1999/00
B Dhanalakshmi 2006/07-2007/08
G Dhana Lakshmi 2011/12-2015/16
K Dhathri 2015/16-2017/18
G Divya 2008/09-2010/11
M Durga 2017/18
D Durga Bhavani 2013/14
J Durgabhavani 2006/07-2007/08
S Gadwal 2015/16-2016/17
N Geetha 2006/07-2009/10
H Harynarayan 1997/98
S Hima Bindhu 2006/07-2017/18
C Jhansi Lakshmi 2012/13-2017/18
K Jyothi 2012/13-2017/18
RV Kalpana 2010/11-2016/17
S Kavitha 2010/11
V Keerthi 2007/08-2010/11
M Kishen 1999/00
M Kohli 2010/11-2012/13
A Kumari 1999/00
U Kusumlatha 2000/01
GS Lakshmi 1997/98
S Lavanya 2006/07-2008/09
Madhulika 1999/00
KK Madhuri 2012/13
A Maria 1997/98-2000/01
S Meghana 2009/10-2016/17
S Monika Sai 2006/07-2014/15
P Nagamani 2007/08-2011/12
PK Neelavathi 2007/08-2009/10
Neetu Singh 1997/98
Nevidita 1997/98
S Nirala 1999/00-2000/01
E Padmaja 2013/14-2017/18
SB Padmavathi 2010/11
R Patel 1997/98-2000/01
G Polamma 2012/13-2013/14
D Pravallika 2017/18
M Preety 1997/98-2000/01
A Priyanka 2007/08
Priydarshini 1999/00-2000/01
V Pushpa Latha 2017/18
N Radha 2008/09-2009/10
P Radhika 2006/07-2010/11
P Radhika Perumal 2006/07
S Rama Devi 2008/09-2014/15
J Rameshwari 2006/07-2011/12
U Rani 1997/98
C Reddemma 2006/07-2007/08
A Reddy 1997/98
J Reddy 1997/98
S Rekha 1997/98
M Revathi 1999/00-2000/01
Roma Singh 1997/98
G Roopa 1999/00
SU Salma Banu 2008/09-2016/17
P Samatha 2006/07-2011/12
G Sangeetha 1997/98-2000/01
BV Satya Vani 2006/07-2012/13
M Savitha Kumari 1999/00-2009/10
T Shilpa Chandran 2008/09-2012/13
G Sindhuja 2017/18
G Sneha 2014/15-2017/18
V Sneha Deepthi 2008/09-2015/16
A Srilakshmi 2017/18
PV Sudha Rani 1997/98-2017/18
G Sultana 1999/00
B Suvarna Lakshmi 2000/01
M Thalluri 2016/17-2017/18
NS Tulsi Ramalakshmi 2007/08-2013/14
SV Viola 1997/98
A Wahab 1999/00

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive