CricketArchive

Players who have played for Karnataka Under-16s Women or for associated teams

S Abipriya 2012/13
N Al Khader 1999/00-2000/01
H Amulya 2011/12
D Anil 2007/08-2011/12
Anjali 2011/12
Anuradha 1999/00-2000/01
PS Ashok 2006/07-2010/11
Ballamma 2000/01
SH Batni 2012/13
S Batra 2006/07-2008/09
S Bhardwaj 2010/11
P Bhaskar 1999/00
NM Cherriath 2010/11
SM Dabir 2013/14
KN Deepika Babu 1999/00-2009/10
DD Dutta 2012/13-2013/14
PS Gayakwad 2011/12-2013/14
Rajeshwari S Gayakwad 2007/08-2013/14
Rameshwari S Gayakwad 2009/10-2013/14
S Gayatri 2006/07
D Gnanananda 2009/10-2013/14
JD Gunha 1999/00
N Gurumath 2009/10-2011/12
K Hariharan 2007/08-2011/12
K Hemaamalini 2006/07-2007/08
SA Henry 2011/12-2013/14
T Jagirdar 2008/09-2010/11
KV Jain 1999/00-2013/14
VR Jain 2007/08
V Kalkeri 2009/10
M Kamath 2006/07-2007/08
S Kavitha 2008/09
S Kiran 2007/08-2008/09
P Kiresur 2011/12-2013/14
A Kohli 2009/10-2013/14
P Krishnamurthy 2009/10
V Krishnamurthy 2006/07-2011/12
GS Lakshmi 2000/01
V Lakshmi 1999/00
M Maben 2000/01-2008/09
V Mahajan 2012/13-2013/14
S Mala 2000/01
J Mallika 2012/13
N Meena Kumari 2007/08-2012/13
M Nadgoda 2000/01
R Nagaraj 2008/09-2010/11
Neetu Singh 2006/07-2007/08
Neha 2011/12
P Panchal 2010/11-2013/14
SR Parvatikar 2007/08-2013/14
SS Pawar 2010/11-2013/14
Pooja 1999/00
BR Pragathi 2007/08-2008/09
S Prasanna 2007/08-2012/13
Prasanthi 1999/00
K Prathyoodha 2012/13-2013/14
C Prathyusha 2011/12-2013/14
G Pratiksha 2012/13
BS Rakshita 2012/13
K Rakshitha 2008/09-2013/14
H Ramamurthy 1999/00
BS Ramya 2010/11-2013/14
Rekha 1999/00
N Reshmi 1999/00
S Rhea 2011/12
BM Roopa 1999/00-2000/01
AM Samson 2007/08-2011/12
R Sanjan 2010/11-2013/14
R Saranya 2013/14
H Satyavva 2010/11
S Sharanya 2010/11-2012/13
S Sharmila 2006/07-2009/10
Shilpa 1999/00-2000/01
R Shilpa 2012/13-2013/14
R Shivshankar 1999/00-2006/07
S Shubha 2011/12-2013/14
S Siddiqui Saeed 2007/08-2012/13
Sindhu 1999/00
Soundarya 2011/12
Srivalli 2000/01
S Sugjna 2010/11
Sunetra Kumar 2009/10-2012/13
N Supriya 2007/08
P Sushmita 2012/13
VR Vanitha 2006/07-2013/14
S Vasudevan 1999/00-2012/13
N Vibharani 2009/10
S Vidhya Shree 2011/12-2012/13
V Vilasini 2006/07-2007/08

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive OraclesLATEST SCORES

CURRENT EVENTS

View all Current Events CLICK HERE


We would like to thank all our contributors. Click here to see how to you can help.
Copyright © 2003-2014 CricketArchive