CricketArchive

Players who have played for Goa Under-16s Women

D Amonkar 2015/16
B Ankita 2011/12
ND Apurva 2011/12
K Avisha 2013/14-2014/15
VK Bhandari 2011/12-2013/14
PK Bharati 2011/12
B Chari 2014/15
M Chari 2014/15
S Chari 2015/16
B Dabolkar 2014/15
S Desai 2015/16
T Durgad 2014/15-2015/16
C Faldesai 2012/13-2013/14
D Gande 2015/16
K Gaonkar 2015/16
D Gaude 2015/16
S Gaude 2015/16
LS Gaunco 2011/12
M Gaunder 2015/16
K Gaunkar 2015/16
S Gawda 2015/16
DM Gawde 2012/13-2013/14
SG Ghadi 2014/15
VK Gurav 2011/12
A Kalangulkar 2015/16
P Kalpana 2012/13-2014/15
R Kamat 2015/16
BB Kavlekar 2011/12-2012/13
S Kopardekar 2014/15
S Korde 2015/16
B Naik 2011/12-2012/13
D Naik 2014/15-2015/16
Saisha Naik 2013/14-2014/15
Shindiya Naik 2013/14-2015/16
Sanjula S Naik 2011/12-2012/13
Sujidha S Naik 2012/13-2013/14
Y Naik 2014/15-2015/16
R Oshin 2011/12
R Pilankar 2012/13
J Poonam 2012/13
N Rane 2014/15
UA Sayed 2012/13-2013/14
SD Shetchavdikar 2011/12
P Shreya 2013/14
P Sweety 2013/14
R Sweta 2011/12-2012/13
G Tejashwini 2013/14
P Varlekar 2015/16
P Verlekar 2015/16
B Viniya 2013/14
S Yashica 2011/12-2012/13
K Yashoda 2013/14
P Yerlakar 2015/16

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2017 CricketArchive