CricketArchive

Players (K) who have played for Indians

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Kaif 2001-2006/07
BK Kalapesi 1922/23
VG Kambli 1991/92-1997
HD Kanga 1911
PA Kanickam 1919/20-1926/27
HH Kanitkar 1999/00
CR Kannabhiran 1936/37
KS Kannan 1942/43-1947/48
N Kannayiram 1947/48-1952/53
BE Kapadia 1932
DK Kapadia 1922/23
Kapil Dev 1978/79-1993/94
AR Kapoor 1994/95
AH Kardar 1946
SS Karim 1988/89-1997
KD Karthik 2005/06-2008
M Kartik 2003/04
TP Kesavan 1927/28
Z Khan 2001-2013/14
BC Khanna 1933/34
SC Khanna 1979-1984/85
SK Khanna 1956/57
GK Khoda 1997
SMH Kirmani 1971-1985/86
G Kishenchand 1947/48
V Kohli 2008-2017
AG Kripal Singh 1951/52-1959
P Krishnamurthy 1970/71-1975/76
PR Krishnappa 1922/23-1925/26
BS Krishna Rao 1940/41
AV Krishnaswami 1930/31-1939/40
CV Krishnaswami 1945/46
CK Krishnaswamy 1915/16-1928/29
N Krishnaswamy 1946/47
DS Kulkarni 2014
NM Kulkarni 1997
RR Kulkarni 1985/86
UN Kulkarni 1967/68
P Kumar 2011
T Kumaran 1999/00
A Kumble 1990-2008
BK Kunderan 1961/62-1967
A Kuruvilla 1996/97-1997

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive