CricketArchive

Players who have played for Hyderabad Blues (India)

Abdul Hai 1971
Abid Zainulabuddin 1966/67
Ali Hasan 1968/69
M Amarnath 1971
PK Amre 1989/90
M Arora 1991
S Arunkumar 1967/68
AA Baig 1966/67-1971
MK Balakrishnan 1966/67
M Bali 1991
PK Belliappa 1966/67-1971
P Bhandari 1968/69
Bhupinder Singh jun 1991
DN Chanmugam 1967/68
NA David 1989/90
P Dharmani 1991
SA Durani 1968/69
FM Engineer 1966/67
DD Govindraj 1966/67-1972/73
Habib Khan 1966/67
N Hammond 1967/68
Hanumant Singh 1968
A Jabbar 1971-1972/73
M Jairam 1966/67-1967/68
ML Jaisimha 1966/67-1971
V Jaisimha 1989/90
HK Jayantilal 1967/68-1968
B Kalyanasundaram 1972/73
SMH Kirmani 1989/90
P Krishnamurthy 1966/67-1968
VV Kumar 1971
A Lal 1991
R Lamba 1989/90
R Mahendra 1991
B Mahendra Kumar 1968/69
Maheshwar Singh 1972/73
PR Man Singh 1966/67-1971
V Man Singh 1991
A Mehra 1991
NS Mehta 1968-1972/73
AG Milkha Singh 1968-1971
R Mirza 1967/68-1972/73
SS Mitra 1966/67
G Mohan 1968-1972/73
D Mukherjee 1966/67-1968
Mumtaz Hussain 1966/67-1972/73
K Naeemuddin 1967/68
Narendra 1971
DM Pandove 1991
BP Patel 1971
BR Patel 1966/67
JB Patel 1968
N Patel 1972/73
NB Patel 1968
YB Patel 1966/67-1971
K Prabhakar Raju 1968/69
R Prasad 1966/67
K Premji 1968
KA Qayyum 1989/90
B Raghunath 1972/73
KR Rajagopal 1968-1968/69
KS Ramachandran 1966/67
B Ramesh 1989/90
R Ramesh 1968/69
R Ramesh 1972/73
B Ramprasad 1966/67
M Ranga Reddy 1968
Rashid 1972/73
G Reddy 1991
GV Reddy 1989/90
V Reddy 1991
V Reddy 1972/73
AK Roy 1966/67-1968
S Saleem 1968/69
K Sanwalker 1991
C Sharma 1989/90
MR Sharma 1971-1972/73
R Sharma 1991
B Sonerjee 1989/90
V Sridhar 1989/90
S Venkataraghavan 1966/67-1968
GR Viswanath 1967/68-1968/69

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive