CricketArchive

Players (K) who have played for Maharashtra or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SM Kabadi 1967/68-1972/73
V Kabadi 1992/93-1996/97
A Kadam 2015/16
AD Kadam 2002/03-2003/04
CU Kadam 2005/06
K Kadam 1988/89-1997/98
R Kadam 1987/88
RB Kadam 1987/88
S Kadam 2013/14
S Kadam 1996/97-1997/98
S Kadam 2016/17
YS Kadam 1983/84-1991/92
F Kaisare 1975/76-1977/78
S Kaisare 1994/95
BD Kakad 1996/97
RC Kakade 2000/01-2007/08
MR Kalantri 2006/07-2013/14
S Kalbhor 2001/02
A Kale 2013/14-2014/15
A Kale 2014/15-2017/18
AV Kale 1993/94-2005/06
HS Kale 2011/12-2014/15
S Kale 1979/80
Kalevkar 1981/82
P Kalkumbe 1988/89
AD Kalokhe 2017/18
A Kalonkhe 2012/13
SJ Kalyani 1980/81-1988/89
V Kalyankar 1992/93
DB Kamath 1965/66
SM Kamathe 1998/99-2003/04
D Kamble 1992/93-1993/94
R Kamble 1995/96
S Kamble 1983/84
IA Kamtekar 1992/93-2001/02
RA Kamtekar 1996/97-2001/02
PJ Kanade 1990/91-1995/96
RR Kanade 1995/96-1998/99
K Kanakgiri 1989/90-2001/02
D Kanbaskar 1994/95-2001/02
P Kand 1989/90
Kandikar 1959/60
A Kanitkar 1993/94-1994/95
HH Kanitkar 1987/88-2007/08
HS Kanitkar 1963/64-1977/78
R Kanitkar 1992/93
R Kanitkar 1985/86-1986/87
VV Kanitkar 1987/88-1991/92
S Kapade 1984/85
MV Kapoor 2007/08-2011/12
SD Kapse 2003/04-2006/07
P Karande 1993/94
C Karandikar 1981/82
MM Karanjkar 1989/90-1990/91
AA Kargave 2013/14
R Karkarkar 1980/81
A Karle 1956/57
PR Karmarkar 1958/59
T Karmarkar 1991/92
RV Karwa 2012/13
Kasbekar 1957/58-1958/59
C Kasbekar 2000/01
H Kate 2014/15
P Kate 1983/84
A Katkade 1991/92
SA Katkade 1990/91
JS Katnoriya 2003/04-2005/06
Kawadikar 1960/61
S Kawale 2012/13
D Kayani 1996/97
AN Kazi 2012/13
SM Kazi 2009/10-2017/18
VV Kedar 1971/72-1973/74
Kedari 1956/57
DP Kelavkar 1989/90
M Kelkar 1993/94-2001/02
VS Kendale 2003/04-2006/07
U Ketkar 1946/47
VV Ketkar 1945/46
H Khadawali 2015/16
HH Khadiwale 2001/02-2017/18
KR Khadkikar 1996/97-2004/05
S Khaku 1993/94
S Khamkar 1986/87
A Khan 1979/80-1987/88
AG Khan 1956/57-1970/71
N Khan 1989/90
NS Khan 2007/08-2008/09
SR Khan 2008/09
SS Khan 1963/64
Khandale 1937/38
NV Khaniwale 1977/78-1981/82
SN Khanolkar 1996/97
P Kharade 1993/94-1996/97
BB Kharat 1952/53
BB Kharat 1957/58-1958/59
SY Khare 1976/77-1977/78
VA Khedkar 1975/76-1988/89
AN Kher 1985/86
DR Kher 1958/59-1965/66
JV Khetre 2009/10-2012/13
ND Khilare 2000/01-2004/05
RD Khirid 1993/94-2005/06
SB Khodave 2013/14
SI Khot 1998/99-2003/04
AD Khote 1934/35
M Khude 1997/98
CG Khurana 2007/08-2017/18
HA Kinikar 1986/87-2000/01
ST Kirtane 1959/60-1970/71
G Kishenchand 1941/42
R Kohli 1997/98-1998/99
S Kokate 2000/01
SG Kolhatkar 1968/69-1969/70
SM Kondhalkar 1989/90-2001/02
S Koparkar 1978/79-1980/81
PT Kore 2010/11-2017/18
MM Kotasthane 1986/87-1991/92
SA Kothari 2012/13-2016/17
SS Kothari 2011/12-2015/16
KP Kothavade 2015/16
K Kothawde 2015/16
S Kotwal 1977/78-1980/81
SS Kotwal 2005/06
MA Kshirsagar 1990/91-1991/92
R Kshirsagar 1989/90-1993/94
Y Kshirsagar 2012/13
UK Kuddus Khan 1956/57-1965/66
GR Kukade 2007/08-2013/14
V Kukade 2011/12
A Kulkarni 1979/80-1980/81
A Kulkarni 1997/98
AR Kulkarni 2001/02
AS Kulkarni 1980/81
CP Kulkarni 1999/00-2004/05
J Kulkarni 1979/80-1982/83
K Kulkarni 2001/02
M Kulkarni 1979/80
MB Kulkarni 1955/56
MS Kulkarni 1992/93-2000/01
PP Kulkarni 1977/78-1981/82
S Kulkarni 1986/87
S Kulkarni 2000/01-2001/02
SB Kulkarni 1963/64-1971/72
SM Kulkarni 1955/56
AM Kumbhare 1999/00
R Kurlekar 1986/87
A Kurulkar 1993/94
AR Kushte 2000/01-2003/04

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive